Warszawa - Mokotów
Bobrowiecka 10
lokal numer 61
Klatka IV, 2 piętro
Wejście u ochrony
+48 604 708 244

Kontakt: poniedziałki, wtorki 11.00-15.00

Polski  English  Français 
Endokrynolog dziecięcy - Warszawa
Endokrynolog
dziecięcy

Alicja Korpysz endokrynolog dziecięcy w Warszawie

Studia, specjalizacje, st naukowy:

Przebieg pracy zawodowej:

Staże naukowe i stypendia zagraniczne:

Towarzystwa naukowe, zjazdy, kongresy:

Inne

Artykuły dr Korpysz - do pobrania:

Certyfikaty i dyplomy:

Publikacje:

 1. Korpysz A., Szalecki M., Moszczyńska E. Czy upośledzenie wewnątrzmacicznego wzrastani IUGR jako przyczyna zaburzeń wzrastania jest wskazaniem do leczenia hormonem wzrostu. Endokrynol. Ped. 2004, 3 (3): 75-80.
 2. Korpysz A., Szalecki M., Moszczyńska E. Zespół metaboliczny u dzieci urodzonych wewnątrzmacicznym zahamowaniem wzrastania. Endokrynol. Ped. 2005, 4 (1): 57-61.
 3. Korpysz A., Szalecki M. Znaczny niedobór wzrostu u chłopca z zespołem Klinefeltera i hipotrofią wewnątrzmaciczną. Endokrynol. Diabetol. 2006, 12 (1): 59-61.
 4. Szalecki M., Nawrotek J., Wiśniewski A.,Korpysz A. Hemofilia A u pacjentki z zespołem Turnera problem diagnostyczny i terapeutyczny. Pediatr. Pol. 2005, 80 (11): 1015-1019.
 5. Korpysz A.Szalecki M., Walczak M., Janas R. Ocena wybranych parametrów gospodarki węglowodanowej u dzieci urodzonych z hipotrofią wewnatrzmaciczną. Pediatr Endokrynol 2012, 11 (1), 38.
 6. Korpysz A.,Szalecki M.,Walczak M., Janas R. Stężenia leptyny, adiponektynyi insulinooporność u dzieci urodzonych z hipotrofią wewnatrzmaciczną. Pediatr Endokrynol 2011, 10 (4) ,37.
 7. Sienko M., Petriczko E., Zajączek S., Netchine I., Zygmunt-Górska A., Korpysz A., Petriczko J., Walczak A., Walczak M. A ten -year obsrwation of the somatic development of a group of Polish children with Silver- Russell syndrome. Neuro Endocrinol Lett 2014 ; 35(4) : 306-313.
 8. Korpysz A., Wysocka-Mincewicz M., Szalecki M. Ocena wybranych parametrów przemian węglowodanowych u dzieci urodzonych z hipotrofią wewnątrzmaciczną w wieku przedpokwitaniowym i młodzieńczym w porównaniu z dziećmi urodzonym z masą prawidłową. Pediatr. Endokrynol 2017; 16.3(60), str 171-176.
 9. Korpysz A., Szalecki M. Hipotrofia wewnątrzmaciczna w aspekcie zaburzeń hormonalnych. Standardy Medyczne/Pediatria. 2016. T13: 808-818.
 10. Korpysz A., Szalecki M. What's new in IUGR from the endocrinological point of view? Pediatr Endocrinol Diabet Metab 201;25 (4).
 11. Korpysz A, Wysocka-Mincewicz M, Szalecki M. Assessment of insulin resistance in AGA preterm vs term and preterm SGA children. Pediatr Endocrinol Diabet Metab 2021, 27 (4), 249-252.
 12. Korpysz A. Insulinooporność Analiza przypadków Pediatria 2/2021; 8-13.
 13. Petriczko E, Korpysz A i inni . Następstwa endokrynologiczne dzieci urodzonych z za niską masą w stosunku do wieku ciążowego (SGA). Klinika Ped Vol1/2023 , str 21-26

Rozdziały – pozycje książkowe:

 1. Dobrzańska A., Obrycki Ł., Socha P. Choroby rzadkie. Korpysz A. Szalecki M. Wrodzony niedobór wzrostu. Standardy Medyczne 2020, 77-81.
 2. Dobrzańska A., Obrycki Ł., Socha P. Pediatria w praktyce lekarza POZ. Korpysz A. Szalecki M. Dziecko urodzone jako IUGR/SGA. Standardy Medyczne 2022, 363-368

Doniesienia zjazdowe:

 1. Korpysz A., Barszczewska J., Wiśniewski A., Romer T.E. Wzrastanie dzieci urodzonych hipotrofią wewnątrzmaciczną (IUGR): wstępne podsumowanie współpracy pomiędzy oddziałem neonatologicznym i poradnią endokrynologii wieku rozwojowego. Endokrynol. Pol. 2001, 52 (4) Supl.1: 262-265.
 2. Korpysz A., Wiśniewski A., Szarras-Czapnik M., Oczkowska U., Lecka A., Romer T.E. Odpowiedź wzrostowa na codzienne podawanie hormonu wzrostu o 20% przewyższa uzyskaną po podawaniu preparatu depo. Endokrynol. Pol. 2002, 53 (3) Supl.1: 16.
 3. Korpysz A., Szalecki M., Moszczyńska M. Książyk J. Insulinooporność u dzieci z wewnątrzmacicznym zaburzeniem wzrastania – porównanie grupy dzieci w wieku przedpokwitaniowym i pokwitaniowym. Endokrynol. Ped. 2005, 4 (Supl.4):160.
 4. Korpysz A., Szalecki M., Moszczyńska M, Książyk J. Insulinooporność w grupie dzieci z IUGR porównanie dzieci z „catch up growth” i „non catch up growth”. Endokrynol. Ped. 2005,4 (Supl. 4): 94.
 5. Korpysz A., Szalecki M., Moszczyńska E., Książyk J., Insulinoodporność u dzieci z wewnątrzmacicznym zaburzeniem wzrastania – porównanie grupy dzieci w wieku przedpokwitaniowym i pokwitaniowym. Endokrynol Pediatr 2005: 4 (4) :160.
 6. Moszczyńska E., Ginalska-Malinowska M., Korpysz A., Gajewska M., Brzezińska-Rajszys G., Pędlich M. Zastosowanie cewnikowania zatok skalistych dolnych w trudnych diagnostycznie przypadkach choroby Cushinga. Endokrynol. Ped.2005, 4 (Supl.4): 51.
 7. Korpysz A, Wysocka-Mincewicz M, Szalecki M., Ocena insulinoodporności u dzieci urodzonych przedwczesnie z AGA w porównaniu z dziećmi urodzonymi z masą zbyt małą do wieku ciążowego. Endokrynol. Ped. 2019.
 8. Prezentacja ustna - Konferencja PTEDiD - 20.10.2022: "Zmiany parametrów metabolizmu kostnego u dzieci z hipotrofią wewnątrzmaciczną, przed i w trakcie zastosowania hormonu wzrostu-ocena wartości predykcyjnych wczesnych badań biochemicznych." A. Korpysz, M. Jaworski, E. Skorupa, M. Szalecki

+48 604 708 244

ul. Bobrowiecka 10 lok. 61
00-728 Warszawa
woj. mazowieckie

Klatka IV, 2 piętro
Wejście u ochrony

NIP 5321690318