Warszawa - Mokotów
Bobrowiecka 10
lokal numer 61
Klatka IV, 2 piętro
Wejście u ochrony
+48 604 708 244

Kontakt: poniedziałki, wtorki 11.00-15.00

Polski  English  Français 

Niska masa urodzeniowa

Hipotrofia wewnątrzmaciczna w aspekcie zaburzeń hormonalnych

Streszczenie
Hipotrofia wewnątrzmaciczna (ang. Intrauterine growth retardation, IUGR) oznacza zbyt niską urodzeniową masę ciała i/lub długość (< -2 SD) w stosunku do płci i wieku ciążowego. Pacjenci z tej grupy powinni być objęci szczególną opieką endokrynologiczną. 13% dzieci urodzonych z hipotrofią nie „dogania” prawidłowego wzrostu, tj. nie osiąga wysokości ciała większej niż -2 SDS (3 centyl) w okresie od 2 do 4 pierwszych lat po urodzeniu. Z hipotrofią wewnątrzmaciczną może być związane częstsze występowanie otyłości, zaburzeń gospodarki lipidowej i węglowodanowej, w tym cukrzycy typu 2, nadciśnienia tętniczego i innych chorób układu sercowo-naczyniowego. Częściej może też występować adrenarche praecox. W tej grupie pacjentów opisywano również występowanie spodziectwa, wnętrostwa czy subklinicznej niedoczynności tarczycy.

Abstract
IUGR (Intrauterine growth retardation) refers to children born with low weight and/or length of the birth < -2 SD in relation to sex and gestational age. That group should be subject to a specific endocrine care. 13% of children born with IUGR does not reach the height of the body more than -2 SDS (3 centyl) during the first two-four years after birth. IUGR may be related to higher incidence of obesity, disorders of lipid and insulin resistance, including type 2 diabetes and hypertension and cardiovascular diseases. Adrenarche praecox can also occur in these children. In this group also reported higher incidence of hypospadias, cryptorchidism, arterial hypertension or subclinical hypothyroidism.

GŁÓWNE TEZY

  1. Hipotrofia wewnątrzmaciczna współistnieje z zaburzeniami hormonalnymi.
  2. U dzieci urodzonych z wewnątrzmacicznym zahamowa niem wzrastania mogą występować: niedobór wzrostu, insulinooporność, leptynooporność, hipercholesterolemia oraz adrenarche praecox i wczesne pokwitanie.

Pobierz artykuł PDF - Standardy Medyczne/Pediatria - 2016 - T. 13 - 808-818

Pobierz artykuł PDF - Wzrastanie - Endokrynologia Pediatryczna - 2004 - vol. 4 - 75-80

Pobierz artykuł PDF - Zespół Metaboliczny - Endokrynologia Pediatryczna - 2005 - vol. 5 - 57-61

+48 604 708 244

ul. Bobrowiecka 10 lok. 61
00-728 Warszawa
woj. mazowieckie

Klatka IV, 2 piętro
Wejście u ochrony

NIP 5321690318