Warszawa - Mokotów
ul. Belwederska 9
lokal numer 4
+48 509 53 66 45

Niska masa urodzeniowa

Hipotrofia wewnątrzmaciczna w aspekcie zaburzeń hormonalnych

Streszczenie
Hipotrofia wewnątrzmaciczna (ang. Intrauterine growth retardation, IUGR) oznacza zbyt niską urodzeniową masę ciała i/lub długość (< -2 SD) w stosunku do płci i wieku ciążowego. Pacjenci z tej grupy powinni być objęci szczególną opieką endokrynologiczną. 13% dzieci urodzonych z hipotrofią nie „dogania” pra - widłowego wzrostu, tj. nie osiąga wysokości ciała większej niż -2 SDS (3 centyl) w okresie od 2 do 4 pierwszych lat po urodzeniu. Z hipotrofią wewnątrzmaciczną może być związane częstsze występowanie otyłości, zaburzeń gospodarki lipidowej i węglowodanowej, w tym cukrzycy typu 2, nadciśnienia tętniczego i innych chorób układu sercowo-naczyniowego. Częściej może też występować adrenarche praecox . W tej grupie pacjentów opisywano również występowanie spodziectwa, wnętrostwa czy subklinicznej niedoczynności tarczycy.

Abstract
IUGR (Intrauterine growth retardation) refers to children born with low weight and/or length of the birth < -2 SD in relation to sex and gestational age. That group should be subject to a specific endocrine care. 13% of children born with IUGR does not reach the height of the body more than -2 SDS (3 centyl) during the first two-four years after birth. IUGR may be related to higher incidence of obesity, disorders of lipid and insulin resistance, in - cluding type 2 diabetes and hypertension and cardiovascular diseases. Adrenarche praecox can also occur in these children. In this group also report - ed higher incidence of hypospadias, cryptorchidism, arterial hypertension or subclinical hypothyroidism.

GŁÓWNE TEZY

  1. Hipotrofia wewnątrzmaciczna współistnieje z zaburzenia - mi hormonalnymi.
  2. U dzieci urodzonych z wewnątrzmacicznym zahamowa - niem wzrastania mogą występować: niedobór wzrostu, insulinooporność, leptynooporność, hipercholesterolemia oraz adrenarche praecox i wczesne pokwitanie.

Pobierz artykuł PDF - Standardy Medyczne/Pediatria - 2016 - T. 13 - 808-818

Pobierz artykuł PDF - Wzrastanie - Endokrynologia Pediatryczna - 2004 - vol. 4 - 75-80

Pobierz artykuł PDF - Zespół Metaboliczny - Endokrynologia Pediatryczna - 2005 - vol. 5 - 57-61

dr Alicja Korpysz

+48 509 53 66 45

ul. Belwederska 9 lok. 4
00-761 Warszawa
woj. mazowieckie

NIP 5321690318